top of page

TROCHA HISTORIE

  V roce 1985 začal současný ředitel pohřebního ústavu ELPIS, pan Jaroslav Mangl pracovat v pohřebnictví na Praze západ, kde pod bývalým majitelem pohřebního ústavu čerpal profesní a etickou stránku pohřebnictví v těžkých dobách komunismu. V té době byl nedostatek rakví, které byly navíc velmi nekvalitní, čalounilo se krepovým papírem a o místnosti pro úpravu zesnulých jsme si mohli nechat jenom zdát. Stejně jako o pietě, úctě a důstojnosti, která se začala vytrácet brzy po 2. světové válce.

 

  Nebylo tomu tak vždy a všude, ale některé zážitky byly s dnešním pohledem a standardy neslučitelné. Po několika letech následovala stáž ve Spolkové republice Německo, kde pracoval v bavorském pohřebním ústavu a poté absolvoval i studijní cestu s důrazem na pohřebnictví v USA.

  V červnu roku 1990 otevřel v souladu se svojí vizí rozvoje pohřebního podnikání první soukromý pohřební ústav v Praze, kde rozšířil nabídku o dovozové rakve, jejich příslušenství a začal čalounit rakve textilem. Stejně tak začal prosazovat standardy, které nasbíral při zahraničních cestách a praxi v NSR.

  Pohřební Škody 1203 nahradil pohřebními vozidly FORD a zesnulým se dostávalo na tehdejší dobu luxusní osobní péče. Stran personální agendy pracovníci museli začít nosit firemní stejnokroje a vzdělávat se v pohřebnictví.

V roce 1995 pohřební ústav J. Mangl odkoupila nově založená rodinná firma pod názvem Elpis s.r.o., která ho provozuje do dnešních dnů pod obchodním názvem Pohřební ústav ELPIS.

  ELPIS (z řečtiny) znamená v překladu NADĚJE. A v našem podání zastřešuje toto jméno naději na důstojnost poslední služby zemřelým, úctu a vstřícnost pozůstalým. Náš pohřební ústav je celkem, který jako jediný z pražských soukromých služeb obsáhne všechny úkony a procesy příprav pod jednou střechou, vlastními silami ve vlastním, moderním areálu. V současnosti provozuje náš Pohřební ústav ELPIS šest objednávkových kanceláří v Praze a dvě ve středních Čechách.

  Ve třech objednávkových kancelářích poskytujeme v provozní době služby i o všech svátcích a o víkendech. O zesnulé se staráme v nepřetržitém režimu 365/24. Vlastní chladící a mrazící boxy pro pietní a hygienické uložení zesnulých, návštěvní místnost pro pozůstalé, 8 speciálních pohřebních vozidel, mikrobus pro pozůstalé, komplexní poskytování pohřebních a hřbitovních služeb i v období svátků je samozřejmostí.

  V roce 2020 oslavujeme 30 let od založení našeho pohřebního ústavu a také 35 let práce v pohřebnictví našeho ředitele. Věříme, že návštěva těchto webových stránek, které jsou pokračováním webu KREMATORIUM.cz, bude pro čtenáře přínosné a odpoví také na různá tabu v pohřebnictví. Jsme transparentní rodinný pohřební ústav a za úroveň své práce se nestydíme.

Děláme to prostě jinak.

bottom of page